Om oss

Le plåt bildades 1977 av Håkan ljungdell och Anders Eriksson.
Håkan Sandberg och Fredric ljungdell driver sedan 2012 firman vidare i samma anda och ledord som är kvalité och pålitlig snabb service, 
Sedan 2003 befinner vi oss på Saltängsvägen 13 i Västerås

1977

Företaget grundades

L-E:s Plåtslageri och Fastighetsservice i Västerås AB grundas av Håkan ljungdell och Anders Eriksson efter hög förfrågan på plåtrelaterade tjänster.

2011

Iso Certifierad

Certifikat gällande 9001 & 14001 Miljö & Kvalité

2011

Kvalitetspolicy

Våra ambitioner för kvalitesarbete är att vara en professionell leverantör inom plåtarbeten,fastighetsservice och klottersanering. Detta inebär att: Våra kunder skall känna att de får en hög servicegrad och ett trevligt bemötande. Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord. Vi ska tillhandahålla för de uppdrag vi åtar oss engagerad och kompetent personal med lång erfarenhet. Våra kunder skall känna trygghet när de anlitar oss att uppdraget blir utfört enligt beställning och våra kvalitetskrav. Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

2011

Miljöpolicy

Vårt miljötänk är att vi skall minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat,tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att: Förebygga och ta hand om våra restprodukter och vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Välja miljöanpassade produkter,kemikalier och förbrukningsmaterial till de uppdrag vi åtar oss, där inget annat är avtalad. Att utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Välja maskiner och fordon utifrån deras miljöpåverkan. kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör våran verksamhet. Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar. vi utvärderar denna miljöpolicy årligen efter att miljöutredning gjorts enligt fastställda rutiner.

våra fordon

Vill du ha en offert?

Tveka inte att höra av dig till oss så skräddarsyr vi en offert för just erat projekt.

offertförfrågan

Några av våra tjänster